Νέα του κλάδου

Οδηγίες συναρμολόγησης βάσης αιώρας ξύλου τόξου

2022-05-09Ξύλινο τόξο μόδαςΒάση αιώραςΟδηγίες συναρμολόγησης

AΠΑΝΩ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΞΟΥ X2B ΠΙΟ ΧΑΜΗΛΑΠΛΑΙΣΙΟ ARC X2

CΠΟΔΙΑ Χ2ρεBOLT X4E ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ Χ14

FNUT X8GΜΠΟΥΛΑΡΙ ΔΙΠΛΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ2

HBOLTX2IΑΛΥΣΙΔΑ2

JBOLT EYE X2KΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ROPEX4

LΚΕΙΩΔΗΜΕΝΗ ΜΥΦΗ ΜΑΤΙΑ X4MΚΑΡΑΜΠΙΝΕΡ Χ4


N ΚΛΕΙΔΙ Χ2O ΛΑΒΗ ΚΛΕΙΔΙΟΥ Χ2

Βήμα 1ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΗΣ FRANE

Συνδέστε τα κάτω πλαίσια τόξου (b) στα πόδια (c) χρησιμοποιώντας τα μπουλόνια, τα παξιμάδια και τις ροδέλες (D, E&F)

Βήμα 2ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΩ ΤΟΞΟΥ

Συνδέστε το πάνω τόξο του πλαισίου χρησιμοποιώντας την οπή και το μπουλόνι με διπλό σπείρωμα (L+G) στο άκρο και χρησιμοποιήστε τα μπουλόνια και τις ροδέλες (H+E) στο κάτω σημείο εισόδου, χρησιμοποιώντας το κλειδί και τη λαβή για να στερεώσετε (N+O)

Βήμα 3ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Στερεώστε το μπουλόνι (J) στο επάνω πλαίσιο τόξου (a) με το παξιμάδι και τη ροδέλα (E+F) και στερεώστε το με το κλειδί (N+O). Στερεώστε την αλυσίδα στοη αιώρακρεβάτι με καραμπίνερ.

Βήμα 4ΜΕΡΟΣ ΣΧΟΙΝΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

1-Κάντε βρόχο το σχοινί (K) πάνω από τη ράβδο του κλειδιού τουτο κρεβάτι της αιώραςστα δύο άκρα.

Βήμα 5ΣΧΟΙΝΙ ΣΧΟΙΝΙ ΜΕΡΟΣ 2

Συνδέστε το σχοινί στη βάση του τόξου χρησιμοποιώντας te caribiners (M).